שאלות ותשובות

אילו חיבורי רשת דורשת האפליקציה?

על מנת שבשעת מצוקה תוכלו לשלוח קריאת מצוקה כולל מיקומכם המדוייק, נדרש חיבור לרשת סלולרית ושירותי מיקום. יחד עם זאת, במידה ובמקום בו אתם נמצאים אין רשת סלולרית ואתם במצוקה – תמיד תוכלו דרך לחצן הsos לבצע שיחת חירום טלפונית ותחוברו מייד עם המוקד אשר פועל 24/7.

כיצד נשמרת הפרטיות שלי?

נתוני המיקום אשר מתקבלים מכם מכל מקום בעולם, ואשר משמשים לשעת חירום בלבד ולשם הצלת חייכם, מוצפנים בתוכנה מתקדמת ביותר ומאוחסנים בשרתים חיצוניים בחו״ל אשר אף הם מוגנים בפני פריצה.

למי ימסרו בשעת חירום נתונים אודותי?

בשעת חירום ולשם הצלת חיים בלבד, ימסרו נתונים לאדם אשר הוגדר על ידכם כאיש קשר לשעת חירום אשר הגדרתם בתהליך הרישום באפליקציה. במידה ושכחתם להגדיר אדם כזה, נתונים אלו ימסרו לאדם מקרבה ראשונה, לאחר בירור ואימות זהותו המדוייקת.

לאור פעילותה של J-SOS , האם יש צורך לבצע ביטוח רפואי לפני טיסה לחו״ל?

מחובתו של כל אדם שטס לחול לבצע ביטוח רפואי בהתאם לרמת הסיכון אותה הוא עתיד לקחת. J-SOS אינה מחוייבת לפעול באף מצב, ותפעל אך ורק ע״פ שיקול דעתה ובמקרים בהם תראה לנכון לפעול.